Zmarli pracownicy i studenci KUL

Pracownicy – zmarli w roku akademickim 2015/2016

 1. prof. Ryszard Bender,
 2. ks. prof. Leon Dyczewski,
 3. prof. Hanna Dyląg,
 4. Stanisław Gałat,
 5. prof. Zyta Gilowska,
 6. Teresa Kawecka,
 7. Renata Myja,
 8. Marianna Rojek,
 9. Zofia Skrzypczak,
 10. dr Alicja Stępniewska,
 11. Marian Szymański,
 12. Tadeusz Toruń,
 13. Lucjan Wiertel,
 14. ks. prof. Tadeusz Zasępa,
 15. Grzegorz Żdan
 16. Leon Formela

Studenci – zmarli w roku akademickim 2015/2016

 1. Anna Cyran
 2. Ewelina Kuraś.

Pracownicy – zmarli w roku akademickim 2014/2015

 1.  Prof. Roman Andrzejewski
 2. Ks. Prof. Stanisław Paździor
 3. Prof. Roman Maria Sławiński
 4. Ks. Prof. Marek Zahajkiewicz
 5. Prof. Antoni Zoła
 6. Ks. Prof. Bronisław Zubert
 7. Czesława Bielecka
 8. Ewa Błaszczak-Lisica
 9.  Czesława Cieniuch
 10. Janina Gryglewska
 11. Bożena Kloz
 12. Maria Kosiarska

Studenci – zmarli w roku akademickim 2014/2015

 1. Ks. Tomasz Bomba
 2. Dominika Łukasiewicz
 3. ks. Grzegorz Maj
 4. Paweł Milaniuk
 5. Piotr Skotnicki
 6. Weronika Tomaszewska
Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin