Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

Ad maiorem Dei gloriam
św. Ignacy Loyola

Szukasz własnej drogi do Boga? Chcesz łączyć codzienne obowiązki z życiem duchowym?
Zadajesz sobie pytanie, czy duchowość jest dla ludzi świeckich?
Przyjdź!

Medytacja prowadzona: poniedziałek, 18.15, kościół akademicki

Czym jest WŻCh?

WŻCh (Wspólnota Życia Chrześcijańskiego) – jest wspólnotą katolicką ludzi świeckich o zasięgu światowym, która opiera się na duchowości ignacjańskiej. Celem formacji jest łączenie wiary z życiem.

Formacja

Ufaj tak,
jakby wszystko zależało od Boga,
a działaj,
jakby wszystko zależało tylko od ciebie.
św. Ignacy Loyola

Praktykujemy ignacjańskie formy modlitwy:
•    medytacja Słowem Bożym,
•    rachunek sumienia (zwany modlitwą miłującej uwagi)

W rozwoju duchowym pomagają nam także:
•    rekolekcje ignacjańskie
•    spotkania wspólnotowe
•    Eucharystia
•    reguły rozeznawania
•    kierownictwo duchowe

Wspólnoty

W Lublinie działa kilka grupy WŻCh absolwentów, w różnym wieku. Wspólne spotkania to czas modlitwy, formacji i wzajemnego dzielenia się doświadczeniem Boga w codzienności. Wraz z całą wspólnotą lubelską WŻCh w okresie Wielkiego Postu współorganizujemy rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym.
W poniedziałki zapraszamy do Kościoła Akademickiego na wspólną medytację o godz. 18.15, a po niej na Eucharystię.

Więcej informacji:

http://www.wzch.org.pl/lublin

 

Historia

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego istnieje od czterech wieków. Jest kontynuacją Sodalicji Mariańskich, założonych przez jezuitę Jeana Leunisa i zatwierdzonych oficjalnie przez papieża Grzegorza XIII bullą Omnipotentis Dei w 1584 roku. Początków ruchu należy upatrywać jednak jeszcze wcześniej w pierwszych grupach apostolskich świeckich powstających od ok. 1540 r. z inicjatywy św. Ignacego z Loyoli i jego towarzyszy.

Obecnie WŻCh jest światowym publicznym stowarzyszeniem w Kościele na prawach papieskich. Podstawą egzystencji i działania ruchu są wspomniane wyżej “Zasady Ogólne Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego” uchwalone formalnie 7 września 1990 roku i zatwierdzone przez stolicę Apostolską 3 grudnia 1990 roku.
(źródło http://www.wzch.org.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=109)

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin