Wspólnota absolwencka – Lew Judy

Ap 5, 1 

„I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie
księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie
zapieczętowaną na siedem pieczęci1.
2 I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym:
«Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?»
3 A nie mógł nikt –
na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią –
otworzyć księgi ani na nią patrzeć.
4 A ja bardzo płakałem,
że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.
5 I mówi do mnie jeden ze Starców:
«Przestań płakać:
Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,
Odrośl Dawida2,
tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci».”

Poprzez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi, jednocześnie będąc dziedzicami, jesteśmy wzywani do tego, żeby wykorzystać tą nadaną nam godność stając przed Tronem Pana uwielbiać go i wstawiać się w intencjach, które On kładzie nam na sercu. Bóg szuka wśród nas przyjaciół, którzy podejmą to co leży Mu na sercu. Te kwestie już podejmujemy w diakoniach uwielbienia, wstawiennictwa i rozeznania. Na spotkaniach modlitewnych przedstawiamy mu to co dla nas po ludzku jest nie do przeskoczenia, żeby «zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci».

Wspólnota  absolwencka “Lew Judy” od kilku lat działa przy KUL-u. Spotykamy się raz w tygodniu – w piątek – w salce C-803 na KUL-u o godz. 18.30 ( w czasie wakacji lipiec- sierpień co 2 tygodnie). Spotkanie trwa zazwyczaj 1,5 h. Ma charakter otwarty. Nasza wspólnota w swej strukturze jest mieszana, zrzesza małżeństwa, rodziny z dziećmi oraz osoby poszukujące swojego powołania. W każdy trzeci piątek miesiąca zamiast spotkania wspólnotowego jest spotkanie modlitewne o małżeństwa i za małżeństwa „Dom na skale” w kościele KUL o godz. 20:00 poprzedzone Mszą Św. o godz. 19:00. Raz w miesiącu spotykamy się w diakoniach.

 

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin