Stypendysci FDNT

Rzeczywiście jest to »dzieło«, które należy wspierać, dla dobra całego narodu…

— Jan Paweł II

Jesteśmy grupą studentów lubelskich Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W tym roku akademickim nasza wspólnota liczy około 60 osób, studiujących na wszystkich z pięciu głównych uniwersytetów w Lublinie. Ponadto należą do naszej grupy osoby studiujące na wydziałach zamiejscowych w Dęblinie i Białej Podlaskiej.

wspolnota-lublin

Kilka słów o Fundacji

Idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Fundacja została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje Nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym i studentów, organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka.

Program stypendialny Fundacji polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast. Obecnie programem stypendialnym objętych jest 2500 stypendystów.

Fundacja towarzyszy stypendystom nie tylko w formie pomocy materialnej, ale również przez formację. Organizuje dla stypendystów obozy wakacyjne i językowe.

Studenci w Lublinie

Głównym wydarzeniem jakie przeżywamy w naszej wspólnocie jest Dzień Papieski. W tym czasie organizujemy kiermasze ciast, pokaz filmu, wieczór gier planszowych czy konferencje. Jednoczymy nasza wspólnotę przez comiesięczne spotkania, na których omawiamy najważniejsze sprawy dotyczące naszej wspólnoty. Staramy się ubogacać je różnego rodzaju warsztatami czy pracami w grupach.

Wspaniałe jest to, że razem się modlimy podczas Mszy Świętej przed spotkaniem i razem spędzamy wolny czas co pomaga nam zbliżać się do siebie. W czasie adwentu i Wielkiego Postu organizujemy rekolekcje, by wspólnie przygotować się na narodzenie Jezusa, a później Jego zmartwychwstanie.

Każdy stypendysta zaangażowany jest w wolontariat, dzięki któremu możemy podziękować za dobroć jaką otrzymujemy od wspierających fundację. Dzielimy się swoimi talentami m.in. poprzez działanie jako grupa muzyczna w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym podczas Mszy Świętej.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin