Poradnictwo psychologiczne

Od dziesięciu lat przy Duszpasterstwie Akademickim KUL działa poradnia psychologiczna. Jest to przede wszystkim punkt konsultacyjny, ale również miejsce, w którym udzielamy pomocy psychologicznej i prowadzimy krótkoterminową terapię indywidualną.
Nasze usługi kierowane są do studentów i pracowników naukowych lubelskich uczelni. Z porad korzysta bardzo wiele osób.

W Punkcie Konsultacyjno-Psychologicznym pracują absolwenci KUL z długim stażem pracy i przygotowaniem psychoterapeutycznym:

Poniedziałek
09.00-11.00 mgr Marek Kryński

Piątek
14.00 – 16.00    mgr Maria Stróżak

 

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin