Odnowa w Duchu Świętym

Spotykamy się na wspólnej modlitwie w każdą niedzielę o godz. 16.00 w sali 110 gmachu głównego KUL.
Zapraszamy również na Eucharystię w każdy czwartek o 19.00

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym działająca przy naszym duszpasterstwie nosi nazwę “Oblubienica Ducha Świętego”. Celem naszych spotkań jest uwielbienie Boga. Pragniemy wzrastać w wierze poprzez otwieranie się na działanie Ducha Świętego i Jego charyzmaty, posługując nimi we wspólnocie i poza nią. W obrębie wspólnoty działają następujące diakonie:

Diakonia Uwielbienia – Podczas co tygodniowych spotkań wspólnie modlimy się, dzielimy się naszą codziennością, jak i przede wszystkim relacją z Bogiem. Aby wzrastać w uwielbieniu, staramy się uwielbiać Boga w najróżniejszej formie. Pomocne w tym są zadania na każdy tydzień np. uwielbianie Boga milczeniem, w różańcu, w drugiej osobie, w uśmiechu czy w tańcu. Nasza diakonia prowadzi uwielbienia w drugie czwartki miesiąca w Kościele Akademickim. Co więcej wspólnie chodzimy na uwielbienia prowadzone przez inne wspólnoty.

Diakonia Modlitwy Wstawienniczej – nasza diakonia jest powołana do modlitwy za innych i poświęcania im swojej uwagi i czasu. Kiedy ktoś potrzebuje umocnienia duchowego, uzdrowienia albo rozeznania jakiejś sprawy, to może poprosić o modlitwę wstawienniczą. Osoba taka klęka lub siada na krześle, a grupa modlitewna gromadzi się wokół niej i modli się nad nią, często z nałożeniem rąk na jej ramiona, i prosi Boga o słowa i rozwiązanie problemu. Naszym charyzmatem jest doprowadzenie osoby, która prosi nas o pomoc, do Jezusa, żeby mogła zobaczyć, że to w Nim jest uzdrowienie i uwolnienie od trapiących problemów. Można nas prosić o modlitwę w każdej chwili. Chodzimy także na patrole modlitewne, czyli we dwie osoby idziemy ulicą i po cichu w sercu modlimy się za mijane osoby. Spotkamy się raz w tygodniu by podzielić się tym, co się u nas dzieje oraz by wzrastać w formacji.

Diakonia Modlitwy Nieustannej – Nasza diakonia posługuje we wspólnocie modlitwą, jesteśmy taką krwią w żyłach wspólnoty. Modlimy się w różnych intencjach osób, które nas o to proszą, omadlamy inicjatywy wspólnoty, modlimy się za siebie nawzajem oraz wypraszamy potrzebne łaski dla całej wspólnoty. Staramy się odkrywać wartość i piękno modlitwy, poznawać ją i przez to otwierać się na działanie Boga. Na spotkaniach diakonii dzielimy się tym jak dostrzegamy działanie boże w naszym życiu, rozważamy też czasami fragmenty Pisma Świętego, rozmawiamy również o tym jak wygląda nasza osobista modlitwa, czym dla nas jest, jak przenosimy modlitwę na grunt naszego życia, jak my ją pojmujemy, jakie ma dla nas znaczenie, jak dorastamy w tym względzie, jak Duch Boży nas prowadzi na niej.

Diakonia Słowa – Charyzmatem diakonii słowa jest głoszenie konferencji naszej wspólnocie. Cały czas staramy się zgłębiać naszą wiedzę i ćwiczyć się w głoszeniu, przesłuchujemy także konferencje przygotowywane przez osoby z innych diakonii. Na naszych spotkaniach najważniejszym punktem jest rozważanie Słowa Bożego i dzielenie się nim, a także dzielimy się naszym życiem duchowym, przez co wzajemnie się umacniamy. Zawsze na spotkaniu jest modlitwa uwielbienia albo dziękczynienia. Staramy się też, by na spotkaniach naszej diakonii były krótkie konferencje. Raz na jakiś czas wybieramy się wspólnie na miasto w celu integracji.

Diakonia Ewangelizacji – Jesteśmy częścią wspólnoty Oblubienica Ducha Świętego, a naszym charyzmatem jest głoszenie żywego Boga. Czynimy to przez ewangelizację we wspólnocie i na zewnątrz. Przesłuchujemy i głosimy świadectwa, przedstawiamy scenki i bierzemy udział w działaniach innych grup, np. w ewangelizacji na Juwenaliach lub podczas rekolekcji szkolnych. Spotykamy się raz w tygodniu i dzielimy się tym, co dla nas ważne oraz wspólnie się modlimy. Próbujemy się wspólnie formować.

Diakonia Rozeznania – Diakonia rozeznania to diakonia, do której zapraszamy Cię już teraz, ale żeby w niej być najpierw daj sobie czas na poznanie i pokochanie wspólnoty Oblubienicy Ducha Świętego. Tym czasem jest rok, podczas którego będziesz się przygotowywał do bycia w diakoni rozeznania poprzez służbę, posługę i własny rozwój w jednej z pozostałych diakonii. Posługujemy poprzez rozeznawanie kierunku rozwoju wspólnoty na najbliższy rok, rozeznawanie przebiegu spotkań na bieżąco ( w tym proroctwa, obrazy itp.) a następnie podsumowanie po wraz z diakonią prowadzącą, rozeznawanie poszczególnych spotkań w przygotowaniu.

Zapraszamy na stronę Oblubienicy Ducha Świętego na Facebooku

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin