Księgarenka

W roku akademickim 2014/2015 Księgarenka zakończyła swoją działalność. Czasopisma są wyłożone w niedziele za ławkami, należność prosimy wrzucać do puszki.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin