Katecheza sakramentalna

Od lat w naszym Ośrodku Akademickim przygotowujemy studentów i absolwentów do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej: Chrztu św., Eucharystii i Bierzmowania.
Proponowana przez nas Katecheza Sakramentalna trwa od listopada do Wielkanocy, kiedy to w uroczystej atmosferze i przy modlitwie całej wspólnoty Kościoła Akademickiego, katechumeni przyjmują sakramenty.

Katecheza jest przygotowana i prowadzona przez Ojców Duszpasterzy współpracujących z absolwentami.
Przez cały czas trwania Katechezy Sakramentalnej uczestniczący w niej katechumeni podejmują wysiłek codziennej modlitwy osobistej Słowem Bożym oraz uczestniczenia w nabożeństwach proponowanych wiernym przez Kościół. Katechumeni biorą udział w cotygodniowych spotkaniach, podczas których jest czas na wspólną modlitwę, dzielenie się osobistym doświadczaniem wiary i spotkaniem z Bogiem, nauczanie i świadectwo osób prowadzących Katechezę.

Czas przygotowania do przyjęcia sakramentów jest podzielony na dwie części. Pierwsza ma na celu przybliżenie historii zbawienia, wyjaśnienie podstawowych prawd wiary oraz zapalenie w przygotowujących się pragnienia modlitwy osobistej i świadomej relacji z Bogiem, natomiast druga bezpośrednio przygotowuje do przyjęcia sakramentów.

Zapisy prowadzone są przez cały październik w Kancelarii Kościoła Akademickiego oraz podczas dyżurów Duszpasterzy.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin