Kościół Akademicki

Kościół Akademicki

06.11.2014, Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Koœció³ Akademicki KUL.
Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin