Akademicki Punkt Wolontariatu

OTWÓRZ SIĘ NA INNYCH
DOŁĄCZ DO NAS

KIM JESTEŚMY?
Akademicki Punkt Wolontariatu powstał w 2004r. z inicjatywy członków Stowarzyszenia im. bł. Piotra Jerzego Frassati „Frassatianum”. Tworzą go studenci uczelni lubelskich, którzy zainspirowani życiem bł. Piotra Jerzego chcą, tak jak on, nieść bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

CO ROBIMY?
Wśród podopiecznych Akademickiego Punktu Wolontariatu znajdują się dzieci ze świetlic środowiskowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dzieci niepełnosprawne, dzieci z porażeniem mózgowym, a także osoby starsze.
APW organizuje również wiele imprez okolicznościowych dla podopiecznych m. in. maraton filmowy, mikołajki, piknik, który odbywa się w ramach Dni bł. Piotra Jerzego Frassati.

JAK NAS ZNALEŹĆ?
Dyżurujemy w biurze Akademickiego Punktu Wolontariatu (wejście za Kościołem Akademickim) od poniedziałku do piątku, w godzinach 13.00-15.00.

KONTAKT
telefoniczny:(81) 445-40-91
mailowy: [email protected]

PRZYJDŹ
I ZACZNIJ BYĆ DLA INNYCH

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin