60 lat DA KUL

W tym roku u progu wielkiego Jubileuszu Śmierci Pierwszego Jezuity, cieszymy się sukcesem Ojców, którzy wraz ze studentami świętowali sześćdziesięciolecie pracy w Duszpasterstwie Akademickim na KUL. Długoletnia praca duszpasterzy na uniwersytecie była pretekstem do podjęcia refleksji na temat roli kościoła na uniwersytecie. To trudne zagadnienie zostało podjęte w dyskusji panelowej przez zaproszonych gości-dawnych duszpasterzy: o. Huberta Czumę SJ, i o. Wacława Oszajcę SJ, oraz ekspertów z dziedziny współczesnego wychowania. Cała dyskusja rozpoczęła się od zagadnienia programu duszpasterstwa, które podjął ks. Adam Przybecki z Poznania. Zwrócił uwagę na brak konkretnego programu, oraz na brak wizji duszpasterstwa w Polsce. Pokoleniowe zmiany kadr duszpasterzy nie dają możliwości przeprowadzenia dalekosiężnych planów formacyjnych. Działanie „kolejnej ekipy” jest niekiedy niespójne z planem podjętym przez poprzedników i tak całość bez konkretnego planu staje się nieco mniej dynamiczna a w rezultacie mniej skuteczna. Ksiądz Przybecki zwrócił uwagę, iż podstawą działalności pastoralnej jest sformułowanie konkretnej strategii działania. W dziedzinie duszpasterstwa akademickiego nie ma żadnego konkretnego planu, a istnieje jedynie ogólny zarys działań, którego użyteczność jest względna. Prowadzący dyskusję Paweł Nowik zwrócił uwagę na pewien przewrót w dziedzinie duszpasterstwa po roku ’89. Według księdza Przybeckiego zmiana ustroju na kapitalizm wytworzyła potrzebę nowego planu duszpasterskiego, sposobu działania odpowiadającego nowemu stylowi myślenia współczesnego człowieka. Prof. Józef Franciszek Fert prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego został zainspirowany do refleksji na temat formacji obejmującej młodzież akademicką. Nieco sentymentalny wywód wpływu architektury uniwersytetu na młodzież przerodził się w dyskusję na temat przyszłości i rozwoju KUL-u. Profesor zwrócił uwagę na problemy, z którymi boryka się uniwersytet. Niedostateczne dotacje oraz braki finansowe powodują, iż elitarna uczelnia przerodziła się w fabrykę studentów. Instytucja zwraca coraz mniejszą uwagę na jakość wychowania i kształcenia. Po zakończeniu dyskusji goście przeszli do Kościoła Akademickiego na Mszę celebrowaną przez Abpa Józefa Życińskiego, metropolitę lubelskiego. Zwieńczeniem obchodów jubileuszu był uroczysty bankiet, na którym spotkali się wszyscy, którzy są blisko związani z duszpasterstwem. Tłumnie przybyli dawni działacze jak i dzisiejsi studenci KUL, UMCS oraz innych lubelskich uczelni. Wzruszający dla młodzieży był moment, gdy dawni studenci i wychowankowie odśpiewali Ojcu Hubertowi pieśni, które odświeżyły czas spędzony razem we wspólnocie.

Piotr Firan

 

 

Z okazji JUBILEUSZU otrzymaliśmy gratulacje i życzenia:

Biskup Artur Miziński: „Cieszę się, że wspólne świętowanie będzie okazją di odnowienia poczucia braterstwa, chrześcijańskich wartości oraz prostej ludzkiej solidarności”.

Ks. prof. Jerzy Szymik: „W ostatnim dwudziestoleciu wręcz grzałem się w cieple Waszej mądrości, modlitwy i dobra”.

Ks. Mieczysław Puzewicz: „Wdzięczny jestem Bogu za to, co sam przeżyłem i czego się nauczyłem w DA KUL (a w szczególności od Jezuitów) w latach 70-tych i 80-tych, a co w znacznym stopniu wpłynęło na mój rozwój ludzki i duchowy. Polecam Duchowi Świętemu Boże dzieło, jakie DA KUL tworzy dziś”.

o. Leszek Mądrzyk, SJ: „Jestem  wdzięczny Bogu za to, ze przez cztery lata mogłem tu być i posługiwać. Po wyjeździe z Lublina nierzadko spotykam w rożnych częściach Polski dawnych znajomych, duchownych i świeckich, i cieszy to jak dzisiaj owocuje w ich życiu tamten czas formacji. Pozdrawiam serdecznie Współbraci Duszpasterzy, obecna wspólnotę DA i tych, którzy będą obecni na jubileuszu”.

o. Andrzej Koprowski, SJ – Dyrektor Programowy Radia Watykańskiego: „W tych dniach dla dziennikarzy czterdziestu różnojęzycznych redakcji Radia Watykańskiego przygotowywaliśmy broszurkę o Polsce i o Kościele w Polsce. (…) Dla mnie samego była to sposobność do uświadomienia sobie ogromu spraw, na które jako na zadanie do realizacji – wskazał nam Jan Paweł II. Spraw z zakresu „jakości człowieka”, kultury, wrażliwości społecznej, dynamiki życia religijnego. (…) To wszystko kojarzę z Jubileuszem Duszpasterstwa Akademickiego KUL, z myślą o roli tego środowiska dla Polski. „Wczoraj”, ale i „jutro”… (…)
Nie na darmo Jan Paweł II kilkakrotnie podczas swoich odwiedzin Ojczyzny prosił, by nie ustawać w szukaniu   n o w y c h   form duszpasterstwa. By ono było skuteczne, by obejmowało całą osobowość człowieka; by osadzało Go w Jezusie Chrystusie i Jego Kościele, który „idzie przez świat”; by przygotowywało do aktywnej, twórczej, naprawdę na miarę uniwersalizmu katolickiego obecności w tym świecie…”

Ks. Tomasz Jaklewicz redaktor „Gościa Niedzielnego”
o. Henryk Droździel, superior z Londynu
o. Piotr Idzak z Bydgoszczy

 
KOCHANI. Pragniemy bardziej poznać historię Naszego DA i Kościoła Akademickiego KUL. Jeśli posiadacie archiwalne zdjęcia, wspomnienia, filmy z czasów Waszej bytności w DA KUL, albo mają je Wasi Rodzice – prześlijcie je do Nas – a my zrobimy z nich dobry pożytek!

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin