Rozważania na V Niedzielę Zwykłą

Mt 5,13-16, V NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A


Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzu­cenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto po­łożone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz sytuację ze swojego życia, gdy postawa drugiego człowieka rozradowała Cię tak bardzo, że wielbiłeś za to Boga.

Prośba do tej medytacji: proś o świadomość bycia świadkiem Jezusa.

 

1) Wy jesteście solą ziemi

Jezus w przypowieści przyrównał apostołów do soli, do czegoś co w naszym codziennym życiu nadaje nowy smak potrawie, konserwuje ją. Istotą soli jest to, że zmienia, wyostrza smak lub chroni przed zepsuciem, jeśli tego nie robi to traci swój jedyny walor, a przez to sens istnienia. Co dla mnie oznacza być solą? Jaki smak nadaje moja obecność w rodzinie, miejscu nauki, pracy, odpoczynku? Przyjrzyj się swojej postawie i zobacz to na przykładzie konkretnych relacji. Czy nie boisz się czasami, że bycie solą ziemi będzie oznaczać dla niektórych osób, że stajesz się „solą w oku”?

2) Wy jesteście światłem świata

Twoja postawa wierności Jezusowi jest jak światło, które przez Ciebie świeci. Wobec tego światła ludzie będą musieli się określić, pokazać po której stoją stronie, za kim lub czym się opowiadają. Przy Tobie ludzie mają zobaczyć w prawdzie swoje motywacje i pragnienia. Nie zawsze są to rzeczy, które chcą widzieć i sobie uświadamiać. Czy ludzie wiedzą, że jesteś osobą wierzącą w Jezusa? Jakie to w Tobie wywołuje uczucia? Czy czujesz się przez to cały czas „na świeczniku”, skrępowany i obserwowany? Co Cię krępuje i nie pozwala być sobą?

 

3) Chwalili Ojca waszego który jest w niebie

Bycie światłem dla ludzi, solą ziemi nie jest udowadnianiem czy utwierdzaniem się w swojej doskonałości i wyjątkowości. Mamy często zapisane w naszych głowach i sercu, że bycie chrześcijaninem oznacza przede wszystkim dawanie dobrego przykładu. Bardziej nas ten fakt koncentruje niż to jaki obraz Boga poznaje człowiek, który na mnie patrzy, rozmawia ze mną, pracuje lub studiuje. Nie mamy stawać się niedościgłym wzorem, ideałem do którego nawet nie sposób się porównać. Spróbuj być obserwatorem samego siebie przez jeden dzień Twojego życia – jakiego Boga poznają ludzie patrząc na Ciebie? Po jakim Twoim geście, zachowaniu ktoś mógłby uznać, że Bóg rzeczywiście jest dobry? Czy Twoją życiową postawą pokazujesz, że Bóg kocha człowieka? W jaki sposób?

Rozmowa końcowa.

Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co było ważne dla ciebie w tej medytacji. Odmów „Ojcze nasz”.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin