Rozważania na Niedzielę Chrztu Pańskiego

Mt 3,13-17, CHRZEST PAŃSKI

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. 

 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz scenę chrztu Jezusa w Jordanie.

Prośba do tej medytacji: proś o wiarę w to, że jesteś ukochanym dzieckiem Boga Ojca.

 

1) To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?

Jan jest zdziwiony kiedy Jezus przychodzi do niego prosząc o chrzest. Od razu rozpoznał w Nim Syna Bożego tak jak rozpoznał Go dużo wcześniej będąc w łonie swej matki Elżbiety. Bóg nieustannie zaprasza nas do współpracy, On przychodzi do nas i daje nam całego siebie licząc na nasze zaangażowanie. Szuka człowieka i chce być obecny w jego życiu. Otwarcie na łaskę Boga oznacza przyjąć Jego zaproszenie i dać z siebie tyle ile jestem w stanie. Gdzie mógłbym zaprosić Boga do swojego życia w rozpoczynającym się nowym roku? Jak rozumiem Jego łaskę i działanie?

2) A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody 

Gdy Jan ochrzcił Jezusa w rzece Jordan, Ten natychmiast wyszedł z wody. Chrzest się odbył i nie ma potrzeby, by dłużej celebrować tę chwilę. Wszystkie cuda, wskrzeszenia, uzdrowienia miały bardzo prostą i zwięzłą formę – Jezus działał z wiarą i jeśli druga strona również odpowiadała wiarą to wydarzało się to, co miało się wydarzyć. Działanie Boga w naszym życiu opiera się przede wszystkim na wierze w Niego. Czego oczekuję od Boga? Jak doświadczenie modlitwy, spotkania z Nim przekłada się na moje codzienne życie?

3) Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie

W momencie naszego chrztu te słowa zostały wypowiedziane wobec każdego z nas. On cieszy się mną, ma we mnie upodobanie. Czy zdarza Ci się doświadczać od kogoś bezinteresownej miłości? Kto Cię lubi, cieszy się Twoją obecnością tylko dlatego że jesteś? Wróć pamięcią do tych chwil i uświadom sobie, że był to zaledwie odblask miłości jaką Bóg darzy Ciebie. Podziękuj Mu za Jego miłość.

Rozmowa końcowa.

Porozmawiać z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym co szczególnie dotknęło cię na modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin