Rozważania na III Niedzielę Zwykłą

Mt 4,12-23, III NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”.
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz jak Jezus przechodzi obok jeziora i zaprasza Jakuba i Jana by poszli za Nim. Możesz zobaczyć siebie w podobnej scenie, gdy pracujesz, uczysz się i Jezus zaprasza Ciebie do pójścia za Nim.

Prośba do tej medytacji: proś o gotowość serca do nawrócenia i pójścia za Jezusem.

1) Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie

Jezus, po swoim chrzcie głosił Dobrą Nowinę, bo na to został posłany. Tak miały się spełnić słowa proroka Izajasza, który zapowiedział że mieszkańcy Kafarnaum ujrzą światło wielkie. Jezus, jako światło jako Ten który rozświetla ciemności na drodze życia człowieka. Trudno zwrócić uwagę na ciemności w jakich żyję, dopóki nie spotkam się ze światłem. Ewangelista Marek w szóstym rozdziale przytacza słowa Jezus: Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! Kto lub co rozświetla drogę mojego życia? Czy zapraszam Jezusa, by rozświetlał ciemności mojego serca? Gdzie chodzę po omacku?

 

2) Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie

Nawracajcie się to początek nauczania Jezusa. Do nawracania nawoływał też Jan Chrzciciel, który zapowiadał przyjście Mesjasza. Nawracamy się, czyli zwracamy się ku Bogu, kiedy mamy świadomość Jego bliskości. Wtedy nasze serce naturalnie Go szuka, lgnie do Niego. Czyli najpierw muszę uświadomić sobie, że On jest blisko, bliżej mnie niż ja sam siebie jak mówił św. Augustyn i ta myśl, pragnienie spotkania zwraca mnie ku Niemu i powoduje że żyję w królestwie niebieskim, że doświadczam go w sobie. Co jest mi teraz najbliższe? Do czego lgnie moje serce? Czy jest to Pan Bóg?

3) Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi

Jezus szuka i zaprasza do swojej misji ludzi, przyszłych apostołów. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego widzi pracujących rybaków i mówi im by poszli za Nim. Oni w jednej chwili zostawiają swoją pracę i idą za Jezusem. Być może skłoniła ich obietnica, którą po części rozumieli, byli przecież rybakami. Jednak Jezus obiecał im że zostaną rybakami ludzi. To musiało intrygować i pociągać. Bóg wykorzystuje nasze dary i talenty do głoszenia przez nas Dobrej Nowiny. Nie zabiera nam nic z tego co umiemy i kim jesteśmy, ale chce nam w tym błogosławić, umacniać i mnożyć nasze dary tak by jeszcze bardziej i pełniej służyły innym. Jak w Twoim życiu przez to co robisz możesz głosić Ewangelię? Czy oczekujesz jakiegoś niezwykłego daru w wypełnianiu tej misji? Czy doceniasz to co masz i czy chcesz się tym dzielić?

Rozmowa końcowa.

Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co było ważne dla ciebie w tej medytacji. Odmów „Ojcze nasz”.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin