Rozważania na XXXII Niedzielę Zwykłą

Łk 20,27-38, XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu«. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”.
Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa »Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: jak wyobrażasz sobie niebo, życie wieczne?

Prośba do tej medytacji: proś o pragnienie .

1) Saduceusze twierdzą, że nie ma zmartwychwstania

Nasza wiara w Boga opiera się na wierze w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Wierzymy, że On tak nas kocha że pragnie byśmy żyli z Nim w wieczności. Święty Paweł napisał w Liście do Rzymian „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie”. Uwierzyć w sercu i wyznać ustami, że Ten który jest Panem życia i śmierci wskazał nam drogę i sam był Drogą, którą każdy z nas przejdzie. Jakie uczucia towarzyszą mi na myśl o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym? Czy w ogóle o tym myślę, czy raczej boję się tego tematu?

2) Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą…

Jezus tym zdaniem odnosi się do porządku ziemskiego i boskiego. Tutaj się żenią i za mąż wychodzą, tam czyli w niebie, w wieczności nie będzie to konieczne. Nie można przykładać tego, co spotyka nas tutaj na ziemi do rzeczywistości boskiej, wiecznej. Ład tego świata i jego logika jest inna niż boska, „bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami” mówi Bóg przez proroka Izajasza. Dlatego, to co na ziemi może wydawać się nam pogmatwane, skomplikowane w rzeczywistości boskiej jest proste i oczywiste. Nie muszę się przejmować, jak Bóg sobie poradzi z tym, co przekracza moje rozumienie i ziemskie prawa. Porozmawiaj z Bogiem i powierz Mu to czego nie rozumiesz, a co trudno ci przyjąć.

3) Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją

Przed Bogiem wszyscy są żywi i wszyscy żyją dla Niego i dzięki Niemu, bez względu na to, po której stoją stronie. Śmierć jest tylko przejściem do innego, pełnego życia, za zasłonę za którą tutaj zaglądają jedynie mistycy i święci. W moim ziemskim życiu jestem prawdziwie żywy żyjąc dla Niego, On jest moim źródłem, daje mi wody żywej dzięki której już nie pragnę. Bóg może zaspokoić wszystkie moje pragnienia, więcej On sam jest ich zaspokojeniem. Za wszystkimi mniejszymi pragnieniami naszego serca kryje się wielkie pragnienie Boga: „Serce moje jest niespokojne dopóki nie spocznie w Tobie” jak powiedział święty Augustyn. Brak radości, energii do życia, poczucie niespełnienia, bycia nie-w-swoim-miejscu-i-czasie kryje tęsknotę za Bogiem i zaprasza do drogi w głąb siebie, by Go spotkać. Co przynosi mi w życiu szczęście, prawdziwą radość? Jak długo ta radość trwa? Czy jestem świadomy tęsknoty za Bogiem? Jak się ona przejawia?

Rozmowa końcowa.

Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co było ważne dla ciebie w tej medytacji. Odmów „Ojcze nasz”.

 

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin