Rozważania na XXIX Niedzielę Zwykłą

Łk 18, 1-8, 29 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?».

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: spróbuj zobaczyć siebie na modlitwie w różnych życiowych sytuacjach.

Prośba do tej medytacji: proś o łaskę modlitwy, spotkania z Bogiem.

1) zawsze powinni się modlić…

Jezus w różny sposób zachęcał swoich uczniów do modlitwy. Nie mówił na czym miałaby ona polegać, (oprócz modlitwy Ojcze nasz) ale zachęcał by znajdowali czas na spotkanie z Bogiem. Sam był przykładem tego co głosił, bo ewangeliści wielokrotnie mówią o Jego wychodzeniu w samotności na pustynię, gdzie spędzał noc na modlitwie, rozmowie z Ojcem. Zawsze warto prosić o łaskę modlitwy, by Jezus uczył nas jak się modlić, byśmy dawali się Jemu duchowo kształtować. Czy moje życie i życie modlitewne łączą się? Jak wygląda moja modlitwa? Jak kontakt z Bogiem i Jego łaska wpływa na mnie?

2)… i nie ustawać

Modlitwa, by była skuteczna musi być wytrwała. Jeśli każdego dnia znajduję czas dla Boga to wpływa to na moją relację z Nim bez względu na to jak się modlę. Czas, który daję Bogu na wyłączność pozwala Mu działać w moim sercu przez Ducha Świętego. Moment przeznaczony na osobistą modlitwę nie jest nigdy stracony. Choć każdy z nas może mieć różne odczucia po niej; zadowolenia, smutku, niedosytu, itp., to warto podziękować za każde nawet najtrudniejsze spotkanie. Czy zdarzały mi się kryzysy na modlitwie? Jak sobie z nimi radziłem? Czy kiedykolwiek w moim życiu przestałem się modlić? Co się wtedy działo?

3) Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Modlitwa jest wyrazem naszej wiary. Uwrażliwia nasze serca na działanie Boga – w ciszy i milczeniu Jego głos jest bardziej słyszalny. Dzięki temu nabieramy wrażliwości na Jego obecność w codziennych, zwyczajnych sytuacjach. Jeśli traktujemy Boga realnie na modlitwie, zapraszamy Go do naszego życia takim jakie ono jest to w ten sposób wyznajemy naszą wiarę w Niego i Jego moc. Modlitwa jest ciągłym oczekiwaniem spotkania, pragnieniem doświadczenia miłości Boga tutaj na ziemi. Dzięki temu pragnieniu On może działać w naszych sercach. Czy zauważam Jego działanie, przychodzenie w moim życiu? Gdzie ostatnio tego doświadczyłem?

Rozmowa końcowa.

Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co było ważne dla ciebie w tej medytacji. Odmów „Ojcze nasz”.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin