Rozważania na Wniebowstąpienie Pańskie

Łk 24,46-53, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 8 V 2016 r.


Jezus powiedział do swoich uczniów: 
”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 

 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz ostatnie spotkanie uczniów z Jezusem. Doświadcz Jego błogosławieństwa i bądź świadkiem Jego wniebowstąpienia.

Prośba do tej medytacji: proś o łaskę uwielbienia Boga i radość jaką mieli uczniowie po spotkaniu z Nim.

 

1) W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów

Jezus zostawia swoich uczniów z obietnicą; w Jego imieniu będzie można doświadczyć nawrócenia i obmycia z grzechów. Piotr napełniony Duchem Świętym mówił tak: nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Kiedy wypowiadamy czyjeś imię zwracamy się bardzo osobiście od tego człowieka. Często zdarza nam się wypowiadać imię Jezus. Robimy to mocą Ducha Świętego, ale jaka intencja temu towarzyszy? Nie będziesz wymawiał imienia Pana Boga twego nadaremno. Ile razy robimy to świadomie, a jak często używamy Jego imienia z przyzwyczajenia, bez powodu, jako zaakcentowanie wypowiedzi, wyrażenie zdziwienia, zaskoczenia? Zobacz jak i gdzie wypowiadasz imię Jezus, którego moc niesie z sobą nawrócenie i odpuszczenie grzechów.

2) Pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka

Kiedy uczniowie widzieli Zmartwychwstałego po raz ostatni, polecił im by zostali w mieście, trwali we wspólnocie i oczekiwali przyjścia Ducha Świętego. Przepowiadanie Dobrej Nowiny nie dzieje się naszą mocą. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie jest w stanie powiedzieć, że Panem jest Jezus. Jak bardzo polegam na Jego mocy, a jak bardzo na sobie, kiedy próbuję głosić innym Jezusa? Czy skupiam się na tym jak wypadnę, jak ludzie na mnie patrzą, czy mnie przyjmą, zrozumieją? Jeśli w głoszeniu bardzo zajmuję się sobą to znaczy, że mało otwieram się na moc z wysoka. Doświadczenie przyjścia Ducha Świętego dzieje się we wspólnocie. Czy Twoja wspólnota, grupa w której jesteś oczekuje Jego przyjścia, jest na Niego otwarta? Jakim świadkiem Jezusa jesteś w swojej wspólnocie? Jego uczniowie od początku mieli jasny cel; dzielić się radością ze zmartwychwstania Pana ze wszystkimi. Jaki jest Twój cel bycia we wspólnocie, grupie modlitewnej? Na ile poznajesz w niej Zmartwychwstałego?

3) Kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba

Jezus błogosławi swoich uczniów. Ostatniemu spotkaniu z Jezusem towarzyszył gest Jego błogosławieństwa. Są osoby, które spotykamy i rozmawiamy z nimi tylko raz w życiu. Jaki ślad pozostawiamy w ich sercach? Jaki gest, słowo najczęściej towarzyszy nam w chwilach rozstania? Jezus zostawił swoich uczniów z błogosławieństwem. Zobacz konkretne sytuacje ze swojego życia, z czym Ty pozostawiasz tych, których spotykasz. Co mógłbyś w tej kwestii zmienić? Czy kogokolwiek błogosławiłeś?

Rozmowa końcowa
Porozmawiać z Jezusem zmartwychwstałym jak przyjaciel z przyjacielem o tym, co szczególnie poruszyło cię na modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin