Rozważania na VI Niedzielę Wielkanocną

J 14,23-29, VI NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK C, 01 V 2016 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
”Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”. 

 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: przypomnij sobie moment w swoim życiu, kiedy czułeś się naprawdę kochany.

Prośba do tej medytacji: proś o wiarę w życie z Bogiem w wieczności .

 

1) Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę

Jezus jasno mówi, że ten będzie prawdziwie wypełniać Jego słowa, kto Go kocha, bo miłość przejawia się bardziej w czynach niż w słowach. Jeśli masz trudność w zachowywaniu nauki Jezusa to oznacza, że źródłem tych problemów jest brak miłości do Niego. Czy kiedykolwiek prosiłeś Go o Jego miłość? Czy i jak próbujesz na nią zasłużyć, zapracować? Nie można zasłużyć na coś co jest darem. Wszystkie nasze źródła są w Nim, także źródło naszej miłości do Boga jest w Nim samym. Nie potrafilibyśmy Go kochać, gdyby On nas najpierw nie pokochał. Proś Go każdego dnia o wiarę w Jego miłość do Ciebie, a wkrótce zobaczysz zmianę.

3) Pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat. Ja wam daję.

Bóg jest dawcą pokoju. Chce nam dać prawdziwy pokój serca, niezależny od tego co mamy i kim jesteśmy. W każdym stanie i sytuacji życiowej mogę mieć pokój w sercu i pogodę ducha. Często otwieramy nasze serca na wszystko tylko nie na Boga, a robimy to by nie odczuwać pustki i braku. Czym najczęściej zapychasz swoje serce? Pragniemy pokoju, szukamy go, ale robimy to nie tak jak trzeba. Uważamy, że pokój serca da nam ten świat i to co na nim znajdziemy. Kiedy dociera do nas, że tutaj w tym co ziemskie nie znajdę prawdziwego pokoju to zdarza się że wpadamy w rozpacz i beznadzieję. Co odbiera mi pokój serca? Jak sobie z tym radzę? Czy żyję w lęku? O co się boję? Zaproś do tego Boga, powierz Mu to, co nosisz w sercu.

4) Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca

Jezus przerażał swoich słuchaczy, gdy mówił o życiu wiecznym, że musi umrzeć, by zmartwychwstać. Miłość Boga zabiera lęk, a więc słowa obietnicy Jezusa, że idzie do Ojca gdzie będzie na nas czekał powinny cieszyć, a nie smucić. Przychodzę do Tego kogo kocham i za kim tęsknię, w każdej modlitwie wyrażam tę tęsknotę za spotkaniem z Bogiem żywym i prawdziwym. Jak patrzę na moment śmierci, przechodzenie do Ojca? Czy jest to wejście do życia wiecznego, do wiecznego szczęścia z Bogiem czy może koniec wszystkiego? Gdy jesteśmy w bliskiej relacji z Jezusem to myśl o spotkaniu z Ojcem będzie powodować w naszych sercach radość. Czy patrzyłeś kiedyś na śmierć kogoś bliskiego, jak na nadzieję życia w wieczności?

Rozmowa końcowa
Porozmawiać z Jezusem zmartwychwstałym jak przyjaciel z przyjacielem o tym, co szczególnie poruszyło cię na modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin