Rozważania na Uroczystość Objawienia Pańskiego

Mt 2,1-12, UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, 06 I 2016r.

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: spróbuj odnaleźć się w drodze wraz z trzema królami. Bądź ich towarzyszem, aż do odnalezienia Jezusa w stajence.

Prośba do tej medytacji: proś o głęboką wiarę w Boże prowadzenie i opiekę.

 

1) Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon

Trzej królowie szli za gwiazdą, biorąc ją jako znak dany im od Boga. Potraktowali go bardzo poważnie i byli wytrwali w swoich poszukiwaniach. Do poważnego traktowania znaków dawanych nam przez Boga nawołuje Jezus, gdy mówi: Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie?  Czy dostrzegam znaki jakie Bóg mi daje w moim życiu? Jakie to są znaki? Jak je traktuję?

2) król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima

O ile zrozumiałe jest przerażenie Heroda, który chciał rządzić Izraelem w sposób absolutny i wiadomość o nowym królu spowodowała lęk w jego sercu, to trudne do przyjęcia jest przerażenie całego ludu Jerozolimy. Oni poddali się presji władcy i zarazili jego strachem, choć przecież nie mieli się czego bać. Drugi człowiek może wywoływać w nas lęk przed nieznanym i my w podobny sposób możemy działać na innych. W jakich sytuacjach dajesz się zastraszyć i komu? Czy nie działasz w podobny sposób na drugiego człowieka?

3) gdzie ma się narodzić Mesjasz

Herod, gdy usłyszał o narodzinach króla żydowskiego zebrał wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu, by dowiedzieć się gdzie się to stanie. Przypomniano mu o Bogu i Jego słowie, gdy był w potrzebie. Trudne sytuacje w jakich się znajduję pokazują mi miejsce Boga w moim życiu. Niełatwo jest szukać Go na zewnątrz, jeśli nie spotkałem Go w sercu. To pierwsze miejsce do którego mam się odwoływać i gdzie powinienem zacząć poszukiwania. Co robię, gdy znajdę się w trudnej sytuacji? Jak i gdzie wtedy szukam Boga?

Rozmowa końcowa
Porozmawiać z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym co szczególnie poruszyło cię na modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

 

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin