Rozważania na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Łk 24,1-12, WIELKANOC, 27 III 2016

W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: “Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.
Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało.

 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: idź wraz kobietami do grobu Jezusa.

Prośba do tej medytacji: proś o wiarę w Jego zmartwychwstanie i głęboką radość z tego powodu.

 

1) Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?

Anioł, kiedy spotkał przestraszone kobiety powiedział im, że nie znajdą już tutaj Jezusa. Zmartwychwstał, a więc nie ma Go wśród umarłych. Nieustannie zaglądamy w nasze groby, miejsca naszej słabości, grzechu szukając tam rozwiązania problemów. Jezus gładząc nasz grzech na krzyżu daje nam siebie w zamian. Sam siebie nie wskrzeszę do życia, ale mogę Bogu pozwolić by mi je przywrócił. Dzieje się tak wtedy, gdy przestaję rozmyślać o grzechu a zaczynam żyć Jego zmartwychwstaniem. Szukajmy żyjącego tam gdzie jest prawdziwe życie. Jak i gdzie ja szukam zmartwychwstałego Jezusa?

2) Przypomnijcie sobie, jak wam mówił

Kobiety zapomniały o tym, co mówił im Jezus. Każda Jego obietnica, każde słowo które wypowiedział miało swoją wartość i nie zostało nam dane na darmo. Jakie słowa Jezusa były ważne w moim życiu, ale dziś już do nich nie wracam? Bóg szczególnie odwołuje się do mojej pamięci, kiedy jestem w kryzysie, gdy przeżywam trudności w życiu duchowym i osobistym. Jakie słowa wtedy Cię niosły, dodawały otuchy, siły? W chwilach próby mówi te same słowa, jednak często jestem mocno zajęty sobą i ich nie słyszę.

3) Nie dali im wiary

Świadectwo kobiet o tym, co stało się z Jezusem po Jego śmierci nie przekonało apostołów. Uważali, że to „czcza gadanina”, choć wcześniej zapowiadał, że to wszystko z Nim się stanie. Wobec naszej niewiary Bóg jest bezbronny. Nie może nic zdziałać w sercu człowieka, który Mu nie wierzy. Zmartwychwstanie to fundament naszej wiary. Czy wierzysz w zmartwychwstanie? Jeśli przychodzi Ci to z trudem wołaj, jak człowiek który prosił Jezusa o cud: „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!”

Rozmowa końcowa.
Porozmawiać ze zmartwychwstałym Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym co szczególnie dotknęło cię na modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin