Rozważania na IV Niedzielę Wielkanocną

J 10,27-30IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK C, 17 IV 2016r.

Jezus powiedział:
”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz stado owiec i pasterza, który się nimi zajmuje. W jakiej scenie z Twojego życia widzisz analogię do tego obrazu. Możesz ten obraz również przywołać.

Prośba do tej medytacji: proś o wiarę w Boże prowadzenie i opiekę.

1) Moje owce słuchają mego głosu

Jezus mówi, że każdy kto należy do Niego słucha Jego głosu. Słuchamy tych, którym ufamy. Jesteśmy bardzo ostrożni i nie idziemy za radą ludzi, którzy nas zdradzili, oszukali, zawiedli. Czy Jezus kiedyś zawiódł Twoje oczekiwania? W jaki sposób? Czy wierzysz, że On jest Dobrym Pasterzem i jak się ta wiara objawia? Jakiego dobra doświadczyłeś ostatnio z Jego ręki?

2) Ja daję im życie wieczne

Jezus obiecuje nam życie wieczne. Tutaj, na ziemi żyjemy naprawdę, gdy mamy perspektywę życia z Nim w wieczności i tą perspektywą żyjemy. Czego oczekujesz tutaj na ziemi od Jezusa? Życia spokojnego, dostatniego, bez zmartwień i kłopotów? Co rozumiesz przez określenie „prawdziwe życie”?

3) Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki

Nikt i nic nie ma takiej mocy, która zdołałaby oddzielić mnie od Boga, jeśli sam tego nie zrobię. Zobacz wszystkie lęki, strachy, zmartwienia które przysłaniają Ci Jezusa i powiedz im, że nie są w stanie odłączyć Cię od Jego miłości. On jest Dobrym Pasterzem, a Ty jesteś w Jego ręku. Jak się z tym czujesz? Spróbuj sobie wyobrazić, że Bóg trzyma Cię w swojej ręce delikatnie i pewnie.

4) Ja i Ojciec jedno jesteśmy

Jezus stanowi jedno ze swoim Ojcem, Bogiem. Jedynym momentem, kiedy czuł się opuszczony, pozostawiony sam sobie był moment jego męki na krzyżu, gdy wołał do Ojca: „Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił?”(Mk 15, 34). Bliskość z Ojcem jest źródłem, motywem Jego działania; Jezus karmi się wolą Ojca, wyraża ją swoją postawą, słowem, czynem. Jakiej bliskości z Bogiem pragniesz? Bezpiecznej, nie zobowiązującej? Czy zaangażowanej i wydającej się całkowicie Jego prowadzeniu? Dlaczego boję się być blisko Boga? Jeśli się nie boisz to proś o to z całego serca.

Rozmowa końcowa
Porozmawiać z Jezusem zmartwychwstałym jak przyjaciel z przyjacielem o tym, co szczególnie poruszyło cię na modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin