Rozważania na III Niedzielę Wielkiego Postu

Łk 13,1-9, III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK C, 28 II 2016r. 

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.
I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc.
A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”.

 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz drzewo, które nie wydaje owoców. Bądź świadkiem rozmowy gospodarza z ogrodnikiem.

Prośba do tej medytacji: proś o wielkie pragnienie nawrócenia się do Boga całym sercem.

 

1) Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli?

Zdarza się, że ktoś w tragiczny sposób ginie; znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Powiedzielibyśmy, że nieszczęśliwy zbieg okoliczności spowodował jego śmierć. Zobacz czy w Twojej rodzinie, wśród przyjaciół, ludzi których znasz nie było takiej osoby. To pokazuje kruchość naszego życia. Nie mamy tak naprawdę wpływu na jego długość. Nie możemy żyć pod kloszem, bojąc się nieustannie o swoje życie. Jakie uczucia budzi we mnie ta niepewność? Strachu, przygnębienia, radości na spotkanie z Bogiem, czy może inne?

 

2) Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Nie mamy wpływu na długość życia, ale mamy wpływ na jego jakość. Od nas zależy jak będziemy je przeżywać. Otwarci na prowadzenie Boga, umacniający więź z Nim czy szukający przyziemnych radości podszytych strachem, że w pewnym niewiadomym dla mnie momencie, stracę to wszystko na co teraz pracuję i o co zabiegam. Znamy osoby, które przesadnie dbają o swoje zdrowie, jednocześnie nie mając konkretnego celu życia. W zasadzie celem ich życia jest jego przedłużanie. Co jest celem mojego życia? Prawdziwa jego jakość w kontekście duchowym zaczyna się wtedy, gdy postawię Boga w centrum. On ma być moim punktem odniesienia wobec ludzi i rzeczy. Tym też jest nawrócenie z serca. Czy myślisz, że masz jeszcze dużo czasu na nawrócenie i zmianę swojego życia? Dlaczego z tym czekasz? Na co czekasz?

 

3) Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw

Kim w tej przypowieści jest właściciel winnicy, a kim ogrodnik? Właściciel oczekuje, że drzewo zacznie owocować. Ogrodnik zna się na swojej pracy i zakłada, że w przyszłości to drzewo wyda owoc. Dlatego prosi gospodarza, by jeszcze je oszczędził i dał mu szansę. Pan Bóg daje mi kolejny rok, kolejny Wielki Post. Ciekawe, jak z tej drugiej, Bożej strony wygląda moja sytuacja? Porozmawiaj z Nim o tym. Czy On zastanawia się nad moim owocowaniem? W przypowieści czekał trzy lata, a jak długo czeka na mnie? Zobacz jakie wydajesz owoce? Zapytaj Boga o nie.

 

Rozmowa końcowa
Porozmawiać z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym co szczególnie dotknęło Cię na tej modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin