Rozważania na Boże Narodzenie

Łk  2, 1-14, BOŻE NARODZENIE, PASTERKA

          W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: Spróbuj odnaleźć się w stajence w Betlejem. Zobacz scenę narodzin i radość, jaką ze sobą niosą. Możesz w niej uczestniczyć.

Prośba do tej medytacji: prosić o głęboką radość z narodzenia Jezusa. 

1) Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania

Maryja musiała udać się w drogę by dać się zapisać zgodnie z rozporządzeniem o spisie ludności. Będąc w drodze do Betlejem porodziła Jezusa. Poród był nieoczekiwany, w tamtych czasach trudno było przewidzieć dokładną datę narodzin, choć i dziś nie jest to łatwe. Bóg wpisał swoje wcielenie w rytm ludzkiego życia, poddał się naturze, czyli temu co sam stworzył. Przychodząc na świat jako jeden z nas, zgodził się na wzrost i przemijanie, bo „wszystko ma swój czas” w naszym życiu. Spróbuj usłyszeć i poczuć bicie swojego serca (możesz dotknąć swego serca lub chwycić za nadgarstek). Czy wyczuwam rytm mojego życia? Czy jest on naturalny? Czy może jest coś co powoduje jego arytmię, coś go zakłóca? Co w moim życiu przyśpieszam, a co opóźniam?

2) Nie było dla nich miejsca w gospodzie

Maryja z Józefem szukała miejsca w gospodzie. Chciała urodzić w normalnych warunkach. Nigdzie nie znaleźli zrozumienia i schronienia. Każdy z ludzi, których spotkali odsyłał ich pod jakimś pretekstem. Co byś czuł, gdyby Maryja, Józef wraz z nowonarodzonym Jezusem zapukali do twojego domu z podobną prośbą. Spróbuj zobaczyć swoją reakcję. W wymiarze duchowym, zgodziłbyś się teraz na narodziny Jezusa w twoim sercu? Czy jest w nim miejsce dla Niego? Co mogłoby w tym przeszkodzić?

3) Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania

Jezus narodził się w polu i został położony w żłobie. Aniołowie, którzy towarzyszyli narodzinom Boga objawili tę radosną nowinę pasterzom, a ci doświadczyli łaski spotkania z Bogiem tam gdzie byli i przy czynności, którą się akurat zajmowali. Nikt z nich się tego nie spodziewał, był to zwykły dzień jak każdy inny w ich życiu. Łaska Boża przychodzi niespodziewanie i nie można na nią zapracować, wymusić jej, ani przewidzieć. Jest czystym darem danym nam w dowolnym, czyli każdym możliwym momencie naszego życia. On przychodzi teraz, po prostu się tym uciesz. Poznasz Jego przyjście po pokoju w sercu: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

Rozmowa końcowa.

Porozmawiać z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym, co szczególnie dotknęło cię na modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin