Rozważania na Zesłanie Ducha Świętego

Dz 2,1–11, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, 15 maja 2016r.

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”. 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz siebie wraz z uczniami i Maryją w Wieczerniku w momencie zesłania Ducha Świętego. Możesz pozostać dłużej przy tym obrazie.

Prośba do tej medytacji: proś o wrażliwość serca na przychodzenie Ducha Świętego w Twojej codzienności i odważne pójście za Nim.

1) Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy

Uczniowie nie wiedzieli, kiedy Jezus ześle Pocieszyciela, Ducha Świętego. Trwali tylko jednomyślnie na modlitwie. Dzisiaj dokładnie znamy daty świąt i uroczystości w liturgii Kościoła i możemy się do nich przygotować. Czy rzeczywiście tak robię? Jak przeżywam ważne święta w ciągu roku liturgicznego? Czy towarzyszy temu jakakolwiek refleksja i duchowe zasłuchanie? Spróbuj przypomnieć sobie Twoje osobiste uroczystości poza kalendarzem liturgicznym, Twoje ważne spotkania z Bogiem żywym i prawdziwym.

2) Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru.

Działanie Ducha Świętego jest nagłe i nieoczekiwane, jak działanie wiatru. Nie możemy zaplanować Jego przyjścia ani go przewidzieć. Możemy tylko o to prosić i tego pragnąć. Czy w moim życiu pozwalam Duchowi Świętemu, by przychodził tak jak chce? Czy w każdej sytuacji jestem gotowy i otwarty na Jego działanie, na szum z nieba? Gdzie brak mi wolności i Go unikam, ograniczam, boję się tego co może zrobić w moim życiu? Jak wyobrażam sobie Jego przychodzenie? Kiedy ostatnio Go doświadczyłem i jak?

3) Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże

Bóg posyła do nas ludzi, którzy przemawiają do naszego serca, a my jesteśmy posłani, by przemawiać do serc innych. Z jednej strony potrzeba nam odwagi i zaufania, by świadczyć o Nim, a z drugiej zasłuchania i otwartego serca na przyjmowanie tego świadectwa. Każdy słyszał jak apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego przemawiają w jego własnym języku. Tak działa Duch Święty; nie wiemy jakie słowo zapadnie w serce napotkanego człowieka. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Czy ktoś kiedyś powiedział Ci, że Twoje słowo, postawa wpłynęła lub wpływa na jego duchowe życie? Gdzie czujesz się przynaglany do dawania świadectwa, głoszenia Dobrej Nowiny?

Rozmowa końcowa.
Powierz się Duchowi Świętemu i to co szczególnie poruszyło Cię na modlitwie. Na koniec odmów Sekwencję o Duchu Świętym.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin