Wolontariat Misyjny

Informujemy, że tworzy się przy naszym duszpasterstwie grupa przygotowująca się do wyjazdu na Wolontariat Misyjny do Kirgistanu. Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek o godz. 18.00 w sali AB.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin