Rozważania na XXIX Niedzielę Zwykłą

Mk 10,35-45, XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B, 18 X 2015r. 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”.
On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „”.
Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”.
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i i dać swoje życie na okup za wielu”.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: podejdź do Jezusa i poproś Go o to czego chcesz i pragniesz. Spróbuj usłyszeć, co On Ci odpowiada.

Prośba do tej medytacji: prosić o wierność w pójściu za Jezusem.

 

1) Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie

Dwaj uczniowie, Jakub i Jan przychodzą do Jezusa z prośbą. Chcą być ważni i zasiadać w Jego chwale. Każdemu z nas grozi pokusa bycia ważnym. Chcemy się liczyć i chcemy by liczono się z nami, by traktowano nas poważnie. Jednak Jezus mówi, że jeśli chcesz być wielki w Królestwie Bożym tutaj na ziemi musisz być mały, pokorny i masz stać się sługą wszystkich. By Bóg dostrzegł w Tobie swoje podobieństwo musisz stać się niedostrzegalny, skromny i niepozorny dla ludzi. Czy zgadzam się z takim patrzeniem Boga? Co mi w tym przeszkadza? Jak się to realizuje w moim życiu?

2) Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie

Bóg jest otwarty na prośby człowieka i spełnia je, ale dzieje się to zgodnie z Jego zamysłem, a nie naszym. Znamy finał naszej drogi, bo zmierzamy do Królestwa Bożego, do życia z Bogiem w wieczności. Każdy z nas pragnie żyć wiecznie w Jego chwale, ale czy jesteśmy gotowi na drogę, która nas tam zaprowadzi? Jezus obiecuje uczniom, że na pewno na ich drodze życia będą pić z Jego kielicha i zostaną ochrzczeni Jego chrztem, ale nie gwarantuje im to miejsca w Jego chwale. Jest ona dla tych, dla których została przygotowana, dla tych którzy wytrwają do końca. Nasze niepowodzenia i upadki na drodze do Boga nie są najważniejsze, ważna jest ciągła chęć kroczenia ku Niemu. Jezus został doświadczony przez niezawinione cierpienie i umarł za nas na krzyżu; picie z Jego kielicha to przyjmowanie wraz z Nim tego wszystkiego, co napotkamy na naszej drodze życia. Czy jestem gotowy wyruszyć w taką drogę razem z Nim? Co mnie powstrzymuje, a co motywuje?

3) Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć

Jezus przyszedł po to, by być dla drugiego człowieka, by go wyzwolić z niewoli śmierci grzechu i zaprowadzić do wiecznej radości. Wyraził to najpełniej przez swoją służbę, pomoc człowiekowi. Służyć znaczy żyć. Każdy, kto prawdziwe żyje musi służy. Nie ma w tym nic poniżającego. Uniżając się, pochylając się nad człowiekiem, Bóg sam nas wywyższa, tak jak wywyższył Jezusa i odwrotnie, każde patrzenie z góry na człowieka oddala nas od Boga. Jak przyjmuję służbę wobec drugiego? Co czuje, kiedy ktoś chce mi służyć? W jakich sytuacjach boję się wyciągnąć do drugiego człowieka ręki?

 

Rozmowa końcowa
Porozmawiać z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym co szczególnie dotknęło Cię na tej modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

 

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin