Rozważania na V Niedzielę Wielkiego Postu

J 12,20-33, V Niedziela Wielkiego Postu, rok B, 22 marca 2015r.

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje”.
Wtem rozległ się głos z nieba: „Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. 
To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz Jezusa ukrzyżowanego, który umarł za nas.

Prośba do medytacji: prosić o łaskę powierzania swojego życia Bogu, obumierania dla Niego.

1) Chcemy ujrzeć Jezusa

Tymi słowami zwrócili się Grecy do Filipa, on udał się do Andrzeja i razem poszli do Jezusa, by powiedzieć Mu o tym. Wielu ludzi wątpiących, poszukujących patrząc na osoby wierzące chce ujrzeć Jezusa. Jeśli chcemy zaprowadzić kogoś do Niego to musimy Go znać, wiedzieć gdzie Go szukać, albo przynajmniej wskazać człowieka, który Go zna. Jak się czujesz, gdy ktoś pyta Cię o Jezusa? Czy świadczenie o Nim i ukazywanie Go innym jest dla Ciebie naturalne, zwyczajne czy też dużo Cię to kosztuje? Zobacz to w konkretnych sytuacjach swojego życia.

2) Jeżeli ziarno pszenicy obumrze przynosi plon obfity

Obumieranie ziarna to zgoda na wydanie siebie. Nasza świętość nie rodzi się z tego ile zdobędziemy, ale z tego ile jesteśmy w stanie zostawić, odnajdując siebie w Bogu. Rodzimy się ze świętością, którą chowamy pod płaszczem naszych dokonań. A mamy tylko zobaczyć ją w sobie i na nią się zgodzić. Obumieranie jest odkryciem, że wszystko czego potrzebuję do dobrego życia już mam, że sam Bóg, który mieszka we mnie, wystarczy. Wtedy rzeczywiście zaczynamy przynosić obfity plon, bo opieramy się całkowicie na Nim, od Niego czerpiemy siły. Gdzie potrzebuję nieustannego obumierania? Czy uważam, że tylko mój wysiłek i osiągnięcia przybliżają mnie do Boga?

3) A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną

Jezus doświadcza duchowej walki wobec tego co ma nadejść, wobec swojej śmierci. Jest to droga, poprzez którą poprowadzi innych do życia wiecznego. Przez wywyższenie na krzyżu przyciągnie wszystkich do siebie. Wie, że przejście przez śmierć wsławi imię Ojca i taki też jest cel Jego wędrówki i nauczania. Służąc Jezusowi idziemy za Nim i nie wybieramy drogi lepszej, wygodniejszej – maszerujemy taką jaka jest, wierząc że każde przyjęte doświadczenie na tej drodze jest wychwalaniem Jego imienia. Z czym trudno mi się pogodzić na mojej drodze życia? Czy staram się jakieś jej fragmenty omijać, przeskakiwać? Jeśli znajdziesz takie momenty powierz się w nich Jezusowi.

Rozmowa końcowa.

Porozmawiać z Jezusem jak z przyjacielem o tym co było ważne dla ciebie w tej medytacji i pomódl się Psalmem 23.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin