Rozważania na V Niedzielę Wielkanocną

J 15,1-8, V NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK B, 3 V 2015r.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”. 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: przyjrzyj się pracy ogrodnika, który pielęgnuje krzewy w ogrodzie.

Prośba do tej medytacji: proś Jezusa, abyś uwierzył, że On jest źródłem Twojego życia.

1) Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia

Jezus przedstawia siebie jako krzew winny, a swego Ojca jako tego, który ten krzew uprawia. Dla ogrodnika jest rzeczą normalną, że usuwa uschnięte latorośle i oczyszcza, pielęgnuje zdrowe by wydały większy owoc. Każdy z nas jest latoroślą, która jest wszczepiona w winny krzew. Jak się z tym czujesz? Czy ta świadomość odbiera Ci wolność? Możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, ale każdy nasz dobry czyn wynika z faktu, że jesteśmy częścią krzewu i z niego czerpiemy siłę. Kiedy pozwolimy Bogu, by nas oczyszczał to przyniesiemy owoc stukrotny. W jakich miejscach pozwalam Bogu działać, by oczyszczał to co zbędne? Czy znajduję w sobie takie miejsca, które nie wydają żadnego owocu? Zaproś Boga w te miejsca i pozwól Mu działać.

2) Latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie

Jezus mówi nam, że nie przyniesiemy owocu, kiedy odłączymy się od Niego. Wręcz przeciwnie będziemy usychać i formą miłosierdzia będzie odcięcie nas od winnego krzewu. Przedziwny i tajemniczy to fakt, że latorośl która jest złączona z winnym krzewem nie chce korzystać z tego źródła. Zachowuje się tak, jakby była zawieszona w powietrzu i sama z siebie czerpała wszystko, co potrzebne do życia. Nikt z nas nie jest samowystarczalny. Zobacz miejsca, w których próbujesz sam sobie radzić. Gdzie wydaje Ci się, że nie potrzebujesz współpracy z Jezusem, nie musisz się otwierać na Jego łaskę? Mogą to być zarówno miejsca szukania dobra jak i uwalniania się od zła i grzechu. W każdym wymiarze grozi nam samowystarczalność.

3) Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni

Żyjąc Jego słowem, trwam w Jezusie, jestem z Nim jedno. Będąc w Nim zanurzony, dzięki Duchowi Świętemu, który oświeca moje serce, proszę o to, co On chce mi dać. Wytrwała modlitwa działa w podwójny sposób; oczyszcza moje serce, kiedy pozwalam Bogu postąpić tak jak On chce, i przygotowuje mnie na przyjęcie daru lub pogodzenie się z nieotrzymaniem tego, o co się modliłem. Bóg widzi moje życie w całości, zna mnie lepiej niż ja siebie i dlatego lepiej wie czego mi potrzeba. Upierając się przy jakiejś prośbie mogę nie zauważać tego, co właśnie otrzymuję. O co najczęściej proszę Jezusa? Czy czuję, że są to prośby, które wypływają z głębi mojego serca? Przyjrzyj się swoim motywacjom, kiedy Go o coś prosisz. Jak wytrwale potrafisz się modlić?

Rozmowa końcowa.
Porozmawiać ze zmartwychwstałym Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym, co szczególnie dotknęło cię na modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin