Rozważania na Uroczystość Wszystkich Świętych

Mt 5,1-12a, WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 1 XI 2015r

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz Jezusa, kiedy mówi o błogosławieństwach. Staraj się słuchać ich uważnie i widzieć Go.

Prośba do tej medytacji: proś o głębokie zaufanie Jego słowu.

 

1) Błogosławieni

Jezus przeżył wszystkie błogosławieństwa „na swojej skórze”, we własnym sercu. Jednak powiedzielibyśmy, że znał je od końca, to znaczy był Synem Boga i świadomość tego prowadziła Go w każdej sytuacji do głębokiego pokoju serca, nieustannie miał z Nim kontakt, widział Go i dlatego Jego serce było czyste. Przebywał w Królestwie Niebieskim, bo całym Jego bogactwem była relacja z Ojcem i pełnienie Jego woli. Nie musiał wybaczać, bo nigdy nie potępiał, itd. Jego droga jest sprawdzona i zaprasza nas na nią. Różnica polega tylko na tym, że my musimy Mu uwierzyć na słowo, bo będziemy błogosławieni, kiedy w chwili próby zaufamy Jego obietnicy, doświadczeniu i pozwolimy się poprowadzić. Co czujesz kiedy czytasz te błogosławieństwa, czy łatwo jest Ci je przyjąć? Takich oczekiwałeś? Jakie jeszcze dodałbyś do tej listy.

Człowiek żyjący zgodnie z błogosławieństwami trwa w jedności z Bogiem. Tak Jezus przekonuje tych, którzy doświadczają w swoim życiu smutku, cierpienia, są wytrwali w doświadczeniach, wystawieni na pokusy, wybaczają i nie skarżą się na swój los. Każdy kto idzie na przekór schematom jakie podpowiada świat, a żyje zgodnie z logiką Boga, ten żyje z Nim i u Niego. Przyjrzyj się ludziom wokół siebie, swoim krewnym, znajomym; czy jest wśród nich ktoś kto zwróciłby Twoją uwagę, bo żyje jak człowiek błogosławieństw? Co takiego zauważyłeś, czym Cię zaskoczył? Proś o łaskę zauważania takich ludzi w swojej codzienności.

Będziemy ich widzieć im bardziej my sami zaczniemy żyć błogosławieństwami. Otwierając się na łaskę Boga, ufając Jego słowu wyrabiamy w sobie wrażliwość na błogosławieństwa, dostrzegamy, że też możemy tak żyć. Boga-sławię tym czym żyje i taki jaki jestem. Które z błogosławieństw już teraz, choć trochę, spełnia się w Twoim życiu? Które z nich jest dla Ciebie trudne lub uważasz je za wręcz niemożliwe do spełnienia w swojej obecnej sytuacji? Dlaczego? Podziękuj za dobro jakie w sobie widzisz i zaproś Go w trudności jakie przeżywasz.

 

Rozmowa końcowa
Porozmawiać z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym co szczególnie dotknęło Cię na tej modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

 

 

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin