Rozważania na Niedzielę Najświętszej Trójcy

Mt 28,16-20, NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, rok B, 31 maja 2015r

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz ostatnie spotkanie Jezusa z uczniami i siebie między nimi. Zobacz jak reagujesz na Jego słowa.

Prośba do tej medytacji: proś o pragnienie serca, by świadczyć o Jezusie w Twojej codzienności.

 

1) Gdy Go ujrzeli oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili

Jezus ukazuje się swoim uczniom po raz ostatni. On już ich nie przekonuje, ale zachęca by szli z wiarą jaką mają i by nauczali i chrzcili. Ta zachęta jest skierowana do wszystkich, także do tych, którzy w Niego wątpią. Bóg pragnie posługiwać się nami i wspaniale, gdy każdy z nas jest głęboko wierzący i z wiarą odpowiada na Jego wezwanie. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Kiedy mam wątpliwości, to najlepiej przezwyciężyć je przez wychodzenie do drugiego człowieka, tak otwieramy się na Niego i przekonujemy nasze serce, że On jest i działa przez nas. W jakich sytuacjach zdarza mi się szczególnie w Niego wierzyć? Co robię kiedy nie potrafię przezwyciężyć moich wątpliwości i oporów w wierze?

2) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Jezus zapowiada, że posiada wszelką władzę w niebie na ziemi. W naszej codzienności władze ma ten, kto wydaje polecenia, a inni są mu posłuszni i owe polecenia wykonują. Władza tutaj przejawia się zewnętrznie, w konkretnym działaniu. Jednak jest w nas przestrzeń, nad którą nikt i nic nie może zapanować, jeśli mu na to nie pozwolimy. Jezus odnosi się tutaj do prawdziwej, wewnętrznej wolności, której nikt nam nie może odebrać, a tylko On może nam ją dać. Tyko w Nim jesteśmy naprawdę wolni, bo „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). Jak wyobrażam sobie władzę Jezusa? Jak jej doświadczam? Co oznacza dla mnie bycie wolnym? Co mnie ogranicza?

3) Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem

Jezus przekazał swoim uczniom wszystko, co otrzymał od Ojca. Oni nie od razu zrozumieli wartość tych darów i w różny sposób je przyjęli. Abyśmy mogli przekazywać dalej to, co dał nam Jezus, najpierw sami musimy tym żyć i to zachowywać. Na ile Jego słowa wyryły się w moim sercu? Czy w różnych sytuacjach dnia codziennego zadaję sobie pytanie; jak zachowałby się Jezus na moim miejscu? Może warto to teraz zrobić. Gdzie reaguję moimi ambicjami, źle rozumianym honorem, pychą, a gdzie staję się Jezusowy – przyjmuję i zachowuję postawę pokory serca i cichości?

Rozmowa końcowa.
Powierz się Trójcy i porozmawiać z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym, co szczególnie dotknęło cię na modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin