Rozważania na Niedzielę Chrystusa Króla

J 18,33b-37, UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA, ROK B  (XXXIV Niedziela Zwykła)

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz jak rozmawiają ze sobą Jezus i Piłat. Możesz również zobaczyć siebie w roli Piłata. Wsłuchaj się w swoje pytania i Jego odpowiedzi.

Prośba do tej medytacji: proś o królowanie Jezusa w Twoim sercu.

1)    Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?

Jezus został szybko osądzony przez nieprzychylnych Mu ludzi. Nie słuchali Go, a jedynie chcieli potwierdzenia swoich sądów. Pierwszym, który chciał usłyszeć co ma do powiedzenia był Piłat. Spróbuj zobaczyć te sytuacje z Twojego życia, kiedy osądzasz drugiego człowieka, nie pytając go o racje jakie nim kierowały. Czy dajesz szansę usprawiedliwić się każdemu kto próbuje to zrobić?

2)    A więc jesteś Królem?

Piłat miał przeczucie, że oto dzieją się bardzo ważne rzeczy, o których on ma decydować. Z jednej strony wierzył Jezusowi, a z drugiej czuł się przygnieciony presją werdyktu, który zaocznie już został podjęty, a który on mocą swojego autorytetu ma tylko potwierdzić. Nie odważył się przeciwstawić arcykapłanom i narodowi, czyli powszechnie przyjętemu autorytetowi i presji grupy. W moim codziennym życiu w różnych okolicznościach i sytuacjach jestem zmuszany, by przymykać oko na zło lub wchodzić z nim w kompromisy. Jak sobie z tym radzę? A więc jesteś Królem, ale… spróbuj podać swoje ale, które są ważniejsze niż Jego królowanie w Twoim życiu.

3)    Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.

Jezus mówi o sobie, że narodził się po to, by świadczyć o prawdzie. Wierność prawdzie, niezłomność w głoszeniu jej niesie z sobą ryzyko odrzucenia, osamotnienia. Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki (J 3, 19). Prawda wyzwala; zapytaj Jezusa kim jesteś w świetle Jego miłości? Jak Ty sam na siebie patrzysz? Prawda wyzwala, więc nie masz nic do stracenia oprócz tego co Cię więzi. Jeśli chcesz dawać świadectwo prawdzie sam musisz być do niej przekonany w sercu.  

 

Rozmowa końcowa
Porozmawiać z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym co szczególnie dotknęło Cię na tej modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

 

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin