Rozważania na IV Niedzielę Zwykłą

Mk 1,21-28, IV Niedziela Zwykła, rok B, 1 lutego 2015r.

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz Jezusa w synagodze i Jego spotkanie z człowiekiem opętanym. Spróbuj też zobaczyć siebie w tej scenie.

Prośba do tej medytacji: prosić o wiarę we wszechmoc Boga.

1) Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego

Duch nieczysty, którym opętany był ów człowiek nie przeszkodził mu przyjść do synagogi, do miejsca świętego i spotkać się z Jezusem. Nie ma grzechu, słabości, która nie pozwalałaby mi przyjść do Boga, Jemu się powierzyć i oddać moją słabość. A jeśli myślę, że jestem niegodny, by przed Nim stanąć to daję się podejść podstępowi złego, który po moim upadku od razu z kusiciela zamienia się w oskarżyciela. On nas oskarża, a Bóg nas broni. Gdy ulegnę pokusie, jaki głos wyraźniej słyszę w moim sercu; głos oskarżenia czy przebaczenia i miłosierdzia? Na co się bardziej otwieram i za którym głosem idę? Co się wtedy dzieje?

2) Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży

„Na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych”Flp 2,10. Duch zły doskonale zna moc Boga i boi się Go. Dlatego, będzie szukał sposobów, by nie wyszły na jaw jego plany, bo wtedy w obliczu Bożej prawdy zostanie zdemaskowany. „Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli” mówi św. Jan. To zdanie realizuje się w moim życiu zawsze, gdy uwierzę, że Bóg jest większy od moich słabości, że Jego miłość silniejsza jest niż śmierć grzechu. Czy bardziej przejmuję się moim grzechem, czy też bardziej cieszę się z tego, że mam wszechmocnego, kochającego Boga? Jeśli szatan może mnie zasmucać to znaczy, że mało zapraszam Boga do mojego serca i cały czas chcę sam sobie poradzić z moimi słabościami.

3) Milcz i wyjdź z niego

Jezus pokazuje nam jak należy postępować ze złym, który przychodzi, aby nas zwieść. Nie należy pozwolić mu się odzywać, ale od razu odrzucać, kiedy tylko rozpoznamy jego głos.  Święty Ignacy w Opowieści pielgrzyma napisał: „I rozumiał bardzo jasno i przy pełnej zgodzie woli, że był to szatan. I potem także wiele razy i przez długi czas zwykł mu się zjawiać, ale on na znak pogardy odpędzał go kosturem, który zwykle miał w ręce.” Żaden człowiek, nawet święty nie jest wolny od kuszenia i dlatego trzeba dobrze poznać i pokochać Boga by za każdym razem odrzucać kuszenie szatana. Jak ja radzę sobie z pokusami, czy próbuję z nim dialogować i czy kiedykolwiek wygrałem, gdy wchodziłem z nim w dialog? Zobacz to na przykładach ze swojego życia.

Rozmowa końcowa.
Porozmawiać z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym, co było ważne dla ciebie na tej modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin