Rozważania na III Niedzielę Zwykłą

Mk 1,14-20, III Niedziela Zwykła, 25 stycznia 2015r.

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz tę scenę, która rozegrała się nad jeziora, gdy Jezus zaprasza Szymona i Andrzeja, a oni zostawiają wszystko i idą za Nim.

Prośba do tej medytacji: prosić o wolność serca wobec tego, co mam i kim jestem, wobec moich planów i marzeń.

1) Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Według Ewangelii Marka jest to pierwsze publiczne wystąpienie Jezusa i pierwsze zdanie jakie wypowiedział. Tak więc samo Jego pojawienie się oznacza, że królestwo Boże jest blisko. Jedyne co mam zrobić, by ono się realizowało w moim życiu to nawracać się i wierzyć Jego słowu. Jezus powiedział nawracaj się, czyli staraj się być każdej godziny, dnia, roku lepszym, wejdź na tę drogę i nią idź. Czy patrząc za siebie na rok który minął jest coś w czym uważasz że stałeś się lepszy? Choć jedna drobna rzecz na plus? Z nawracaniem Jezus łączy wiarę w Ewangelię. Czy słowo Boże jest wciąż żywe i skuteczne w moim życiu? Co mnie ostatnio poruszyło w Ewangelii, co dotarło do mojego serca? Jaki wpływ miało to na moje życie?

2) Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi

Jezus przechodząc obok Jeziora Galilejskiego zobaczył rybaków, którzy zapewne wracali z połowu. Zaprosił ich, by poszli za Nim. Jego zaproszenie wpisuje się w to co robią, wykorzystuje ich zdolności, bo mówi że zostaną rybakami ludzi. Pójście za Jezusem to konkret, który w moim życiu oznacza coś bardzo praktycznego. Jak moimi naturalnymi darami, talentami tam gdzie żyję, uczę się, pracuję mogę służyć drugiemu człowiekowi? Jak konkretnie w moim życiu mogę za Nim pójść, w czym może się to przejawiać?

3) I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim

Ewangelista Marek podkreślił dynamizm tej sytuacji przez określenie, że Szymon i Andrzej natychmiast zostawili to co mieli i poszli za Jezusem. Na ile w mojej relacji z Bogiem kieruję się odruchem serca? Co w mojej obecnej sytuacji byłbym w stanie zostawić dla Niego natychmiast, a z czym mógłbym mieć problem? Chodzi tutaj o to, co stanowi mój potencjał, moją wartość, dobro które otrzymałem czy osiągnąłem pracą (nie pytam o grzech czy słabość, które powinienem zostawić). Na ile jestem od tego wolny? Tylko serce wolne, które wierzy że Bóg pragnie mojego szczęścia i niczego nie chce mi zabrać, ale wszystko co mam pobłogosławić i pomnożyć, jest w stanie Mu ufać i za Nim iść. Nie smuć się zbytnio, gdy okaże się, że brak ci gdzieś wolności. Stawanie się wolnym to proces. Ważne by go rozpocząć.

Rozmowa końcowa.
Porozmawiać z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym co szczególnie dotknęło cię na modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin