Rozważania na III Niedzielę Wielkanocną

Łk 24,35-48, III Niedziela Wielkanocna, rok B, 19 kwietnia 2015r.

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.  A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.
Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz spotkanie uczniów ze Zmartwychwstałym, możesz wśród nich zobaczyć również siebie.

Prośba do tej medytacji: proś Jezusa, abyś umiał Mu zaufać i zaprosił Go do swoich wątpliwości w wierze.

1) Poznali Jezusa przy łamaniu chleba

Jezus dołączył do uczniów idących do Emaus. Rozmawiał z nimi i wyjaśniał im słowa Pisma, które odnosiły się do Niego. Nie poznali Go jednak. Dopiero, gdy został z nimi na wieczerzy, tam błogosławił chleb, łamał go i podawał im, rozpoznali w Nim Nauczyciela. Bardzo często słuchasz Jego słowa, nieustannie czytasz Pismo św., starasz się je zrozumieć i wprowadzić w życie, ale czy znasz Go osobiście? Gdyby przyszedł do Ciebie bez słowa, po czym byś Go rozpoznał? Spróbuj przypomnieć sobie spotkania z Jezusem w Twoim życiu, które zapadły Ci w pamięci. W jakich okolicznościach się to wydarzyło? Po czym Go wtedy rozpoznałeś?

2) Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?

Uczniowie spotkali Zmartwychwstałego. Mogli Go dotknąć, razem z Nim usiąść do posiłku i porozmawiać. Stali się świadkami Jego zmartwychwstania. Będąc świadkami nie mogli już powiedzieć, że coś im się wydawało, albo że się przewidzieli. Wiedzą jaką przeszedł drogę i jaki jest jej finał. Poznali tajemnicę końca życia, która stanie się jednocześnie wiecznym początkiem. Nie doświadczyliśmy tego naocznie jak apostołowie, ale próbujemy uwierzyć słowom Jezusa, że „błogosławieni są ci, którzy nie widzieli a uwierzyli”. Spotkaj się ze swoimi wątpliwościami w wierze. Zaproś w nie Jezusa. Co najtrudniej jest Ci przyjąć i w co uwierzyć?

 

3) Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem

Uczniowie widzieli Jego ukrzyżowane ręce i nogi. Dla nich był to moment ostatecznej klęski. Teraz po śmierci wrócił do życia ze śladami męki, pokazał im pokaleczone ręce i nogi. Na drodze naszego życia również doświadczamy krzyży. Krzyżują nas inni, sytuacje w jakich się znaleźliśmy lub sami to sobie robimy. Mogę poświęcić całe życie na pochylaniu się nad swoimi krzywdami, mogę też pomimo tych ran, wrócić do życia dzięki Niemu. On mówi: „Ja jestem” i pokazuje przebite ręce i nogi. Ty też jesteś i żyjesz w Nim, pomimo swoich ran, i to Życie jest dużo ważniejsze niż Twoje rany. Czy nie utknąłem gdzieś w historii mojego życia opłakując jakąś ranę w sercu? Jeśli tak, to powierz to miejsce Bogu, pozwól sobie tam zmartwychwstać. Czy nie oczekuję od Boga, by pomógł mi stać się doskonałym usuwając we mnie każdą ranę, którą noszę?

Rozmowa końcowa.
Porozmawiać ze zmartwychwstałym Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym co szczególnie dotknęło cię na modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin