Rozważania na I Niedzielę Wielkiego Postu

Mk 1,12-15, I Niedziela Wielkiego Postu, rok B, 22 lutego 2015r.

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz Jezusa na pustyni. Możesz razem z Nim spędzić ten czas nawet przez całą medytację.

Prośba do tej medytacji: prosić o to byś się nie bał oczyszczenia swego serca przez wyjście na duchową pustynię.

1) Duch wyprowadził Jezusa na pustynię

Pustynia jest symbolem ogołocenia, człowiek pozostaje sam ze sobą, za niczym nie może się schować. Jezus samotnie wyszedł na pustynię prowadzony przez Ducha, tuż po doświadczeniu chrztu w Jordanie i po tym jak usłyszał od Boga Ojca „Tyś jest mój Syn umiłowany w Tobie mam upodobanie”. Aby dotarła do mnie prawda, że jestem ukochanym dzieckiem Boga, muszę przejść przez oczyszczenie, ogołocenie, tak by oparcie znajdować tylko w Nim. Co mnie zajmuje bardziej lub na równi z Bogiem? W jakiej konkretnej rzeczy w moim życiu powinienem dać się wyprowadzić przez Ducha na pustynię? Jak mogłoby się to realizować?

2) Tam był kuszony przez szatana

Jezus pomimo kuszenia pozostał na pustyni. Kuszenie, czyli próba pokazuje nam jak mocni jesteśmy w wierze, na ile ufamy Jego łasce, a na ile swojej sile. Pustynia jest też miejscem przemiany serca, jeśli pozwolę Bogu działać Jego łaską. Izraelici po wyjściu z niewoli egipskiej wędrowali czterdzieści lat przez pustynię. Nie wystarczy raz na nią wyjść, trzeba nią iść przez dłuższy czas, by dokonała się przemiana. To, że raz na niej upadliśmy nie oznacza, że nie mamy próbować znowu. Czasami potrzeba długiej wędrówki oczyszczenia, na której będzie rosło moje zaufanie Bogu, a malała ufność we własne siły. Jak reaguję, gdy ulegnę pokusie? Uciekam z pustyni czy staram się iść dalej? Jak się wtedy zmienia moja relacja do siebie i Boga?

3) Aniołowie zaś Mu usługiwali

Aniołowie troszczyli się o Jezusa, który przebywał przez czterdzieści dni na pustyni. W czasie próby nigdy nie jesteśmy sami, ważne byśmy byli wrażliwi na ludzi i sytuacje, w których Bóg nas stawia, wrażliwi duchowo na to, co wokół nas się dzieje. Kiedy ostatnio modliłem się do mojego Anioła Stróża, prosząc go o wsparcie? Przypomnij sobie sytuacje, gdy w chwili pokusy, próby doświadczyłeś wsparcia od zdawałoby się przypadkowego człowieka.

Rozmowa końcowa
Porozmawiać z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym co szczególnie dotknęło cię na modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin