Rozważania na Boże Narodzenie

 Łk 2,15-20, UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA, 25 XII 2015r.

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: jesteś w grocie betlejemskiej wśród pasterzy, którzy przyszli zobaczyć Niemowlę.

Prośba do tej medytacji: proś o pragnienie spotkania Boga żywego, który dla nas stał się człowiekiem.

 

1) Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło

Aniołowie powiedzieli pasterzom, że narodził się Zbawiciel. Ci uwierzyli i poszli Go szukać, a gdy znaleźli zostali tam wychwalając Boga. Potraktuj czas Świąt jako duchową wędrówkę do Betlejem. Rozraduj się w sercu ze znalezienia Nowonarodzonego. Nie żałuj czasu na to, żeby pobyć z Nim w miejscu Jego narodzin. „Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego” Łk 10, 41-42. Czy wybrałem w tym czasie „najlepszą cząstkę”? Jeśli nie to usiądź przy Nim, po prostu bądź i patrz.

2) Znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie

Pasterze poszli za wezwaniem Boga i znaleźli Dzieciątko w grocie wraz Jego Matką Maryją i Józefem. Być może spodziewali się innego miejsca i okoliczności, w których znajdą Boga. Jednak ucieszyli się tym co zostało im dane, bo zaufali słowu Boga, że właśnie w tym miejscu narodził się Zbawiciel. Jakie są moje oczekiwania w związku z tymi Świętami? Jak chciałbym spotkać Boga, czego od Niego oczekuję? Czy potrafię dziękować Mu za to, co mi daje?

3) Pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko

Pasterze uwierzyli całym sercem w to, co zostało im objawione i co ujrzeli na własne oczy. Doświadczając żywego Boga nie można pozostać smutnym i rozgoryczonym. Bóg i Jego obecność w naszym życiu zawsze niesie z sobą radość i uwielbianie Go. Niech radość i pokój całkowicie wypełni Twoje serce, zabierając lęk i zmartwienia. Pozwól, by Bóg zachwycił Cię swoim narodzeniem.

Rozmowa końcowa
Porozmawiać z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym co szczególnie dotknęło Cię na tej modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin