Poniedziałkowe Medytacje Pisma Świętego

W każdy poniedziałek o godz. 18.15 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego zaprasza do Kościoła Akademickiego na spotkanie ze Słowem Bożym w medytacji ignacjańskiej. Medytacje odbywają się od listopada do maja, oprócz akademickich dni wolnych i ferii. Każda medytacja trwa około 30 minut, a po medytacji zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 19.00.

Wydarzenie na Facebooku

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin