Pielgrzymka Znaków Światowych Dni Młodzieży

Przedstawiamy szczegółowy program Pielgrzymki Znaków Światowych Dni Młodzieży w Lubelskich Duszpasterstwach Akademickich, która będzie miała miejsce w dniach 16-17 października.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin