św. Ignacy Loyola

“Tak mówi doświadczenie, tam gdzie działają liczne sprzeczności, tam też rozkwita największa nadzieja”

/św. Ignacy Loyola/

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin