Rozważania Słowa Bożego na IV Niedzielę Adwentu

EWANGELIA (Łk 1,26-38), 4 Niedziela Adwentu, 21 grudnia 2014r.

Punkta do medytacji przygotowane przez o. Michała Masłowskiego.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: zobacz scenę Zwiastowania Maryi, zobacz zachowanie Maryi i anioła.

Prośba do tej medytacji: prosić o otwartość serca na działanie Boga w moim życiu jaką miała Maryja.

1) Pełna łaski

Maryja była pełna łaski. Pan Bóg był nieustannie w jej sercu i przy niej. Moje serce też jest pełne. Zobacz co jest w twoim sercu. Ile jest tam łask, które umacniasz i rozwijasz każdego dnia? A ile zostawiłeś i nic z nimi nie robisz? Do czego Pan Bóg cię teraz zaprasza, w czym ma się w tobie objawić pełnia łask?

2) Jakże się to stanie?

Maryja pyta anioła, jak to będzie możliwe. Nie wyraża w ten sposób swojej niewiary, jedynie prawość serca, bo wie że nie zna jeszcze męża. Jest ciekawa i ufna jak Bóg ją poprowadzi, by zrealizować plan zbawienia. Kiedy czujemy się zaproszeni przez Boga do podjęcia jakiegoś wyzwania to jakie uczucia się w nas odzywają jako pierwsze? Jesteśmy otwarci na to jak Bóg tego dokona w nas i przez nas czy może pierwsza pojawia się wątpliwości, strach przed wyzwaniem, niewiara w powodzenie? Zobacz to na konkretnych przykładach ze swojego życia.

3) Niech mi się stanie według twego słowa!

Maryja jest całkowicie oddana Bogu, ufa Mu bezgranicznie. Tak jak Bóg powiedział niech się stanie. Czy potrafię prosić Boga o to bym umiał przyjąć wszystko co chce mi dać? Czy może są takie słowa które wypowiada do mnie w Piśmie św. a które budzą mój opór, lęk? Zaproś Maryję do tej modlitwy i pytaj ją jak zawierzyć się całkowicie Bogu, jak Mu zaufać do końca.

Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Maryją o tym, co jest dla ciebie owocem tej modlitwy. Na koniec odmów Zdrowaś Maryjo.

Dobre, inspirujące obrazy do tej medytacji: http://www.artbible.info/art/large/13.html

 

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin