Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Dotarliśmy!!!

Zapraszamy na stronę Akademickiej Dziewiątki na Facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Akademicka-9-tka/769434363089470?fref=ts

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin