Grupa Misyjna

Członkowie GRUPY MISYJNEJ działającej przy naszym duszpasterstwie oraz opiekujące się nią Siostry Białe Misjonarki Afryki zachęcają każdą i każdego z Was: DOŁĄCZ DO NAS!!

Pierwsze spotkanie w nowym semestrze już 18 lutego.

Bądźmy misjonarzami RAZEM, TERAZ i TU, gdzie żyjemy i pracujemy!

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin