bł. Piotr Jerzy Frassati

“Przyszłość jest w ręku Boga. Lepiej być nie może”

/bł. P. J. Frassati/

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin