Spotkanie modlitewno-dziękczynne

HABEMUS PAPAM

35 rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową

16 X 2013 godz. 20.00

spotkanie modlitewno-dziękczynne Kościół Akademicki KUL

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin