Sesja…

Na czas sesji wszystkim profesorom i studentom życzymy światła Ducha Świętego i wszelkich Jego darów, a także  ufności i wytrwałości. Powodzenia!!!

  “Na razie żegnajcie wycieczki górskie, moim pragnieniem jest nauka, ale żebym to uczynił, potrzeba mi zastrzyku dobrej woli, jakiej jej brakuje, przeto polecam się przyjaciołom, a szczególnie ich modlitwom”

/bł. Piotr Jerzy Frassati/

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin