Porządek Mszy Świętych

w czasie przerwy międzysemestralnej:

10 lutego – 8.00, 11.00, 12.30, 19.00, 20.30

11 lutego – 7.00, 8.00, 19.00

12 lutego – 7.00, 8.00, 19.00

13 lutego – 7.00, 8.00, 12.30, 19.00, 20.30

14 lutego – 7.00, 8.00, 19.00

15 lutego – 7.00, 8.00, 19.00

17 lutego – 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00, 19.00, 20.30

 

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin