Piotr Jerzy Frassati

“Wiara to jedyna kotwica, która może nas ocalić, jej trzeba się uchwycić z całą mocą. Bez niej czymże by było nasze życie? Niczym, z raczej niepotrzebną udręką, bo w świecie jest tylko cierpienie, a cierpienie bez Wiary jest nie do zniesienia. Cierpienie zaś pokrzepione choćby małym płomykiem wiary staje się czymś pięknym, gdyż zapowiada ducha do walki.”

/P.J.Frassati/

Turyn, 29 stycznia 1925

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin