Piotr Jerzy Frassati

“Gdy siedzę nad książkami ciągle zadaję sobie pytanie, czy będę nadal starał się o to, aby kroczyć dobrą drogą? Czy dane mi będzie wytrwać, aż do końca? W tym kłębowisku wątpliwości Wiara, jaką na chrzcie otrzymałem, szepcze do mnie spokojnym głosem: „własnymi siłami niczego nie dokonasz, ale jeśli Bóg będzie ośrodkiem Twojego działania, to wytrwasz i dojdziesz do celu”. Pragnąłbym sprostać temu wezwaniu, przyjmując jako dewizę słowa św. Augustyna: „Panie, niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie.” ( List do Izydora Boniniego)

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin