Duszpasterstwo powołań

Duszpasterstwo powołań Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej (północnej) Jezuitów znajduje się w Gdyni i działa przy Kolegium Księży Jezuitów (ul.Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia). Promotorem powołań w Prowincji jest o.Piotr Szymański SJ (mail: [email protected]).

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie:

Wszystkich zainteresowanych rozeznaniem swojej drogi życia zapraszamy do kontaktu z nami i na nasze rekolekcje:

Zapraszamy również na rekolekcje w milczeniu dla młodzieży Szkołą Kontaktu z Bogiem:

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin