Bł. Piotr Jerzy Frassati

“Gdy wzmocnimy naszego ducha najpilniejszym przykładaniem się do dzieł pobożności i gorliwości zbadamy poruszające nas pytania, wtedy będziemy mogli rzucić się w apostolat. A wyróżnia się trzy rodzaje apostolatu. Pierwszy z wszystkich polega na dawaniu przykładu: my katolicy, powinniśmy uczynić wszystko, aby naszym życiem rządziło prawo moralności chrześcijańskiej. Następny jest apostolat miłosierdzia polegający na tym, by iść pomiędzy cierpiących i pocieszać ich, iść pomiędzy nieszczęśliwych i głosić im dobre słowo, bo religia katolicka opiera się na miłosierdziu, które nie jest niczym innym, jak najdoskonalszą Miłością. Wreszcie apostolat przekonywania, a ten jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej potrzebnych.”

/P.J.Frassati/

Przemówienie do koła “Giovane Pollone”, 29 lipca 1923

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin